Pomagamy osobom, które:

  • wskutek trudnej sytuacji życiowej (rozstanie, zdrada, śmierć bliskiej osoby, zagrożenie własnego życia lub zdrowia) doświadczają przeżyć, z którymi nie potrafią sobie poradzić
  • mają obniżony nastrój, czują się nieszczęśliwe, zmęczone bez wyraźnej przyczyny
  • cierpią z powodu nadmiernego napięcia, lęku, stresu
  • nie radzą sobie ze swoją złością, gniewem, agresją
  • doświadczają trudności w kontaktach z innymi ludźmi – czują się samotne, niezrozumiane, nieakceptowane, mniej wartościowe
  • mają trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami w pracy, w domu, w rodzinie
  • mają poczucie, że mimo wielu starań popełniają wciąż te same błędy
  • chcą być pewniejsze siebie, bardziej asertywne
  • doświadczyły, bądź doświadczają trudności w okresie okoołoporodowym (zagrożona ciąża, lęk przed porodem, trudny poród, depresja poporodowa, utrata ciąży)
  • w małżeństwie / związku doświadczają kryzysu w relacji, mają problemy we wzajemnej komunikacji, myślą o rozstaniu, chcą odbudować wzajemną więź, doświadczają stresujących sytuacji życiowych.

Jeżeli chciałbyś aby Twoje życie było lepsze, bardziej satysfakcjonujące, to właśnie zrobiłeś pierwszy krok w kierunku osiągnięcia zmiany.

Zapraszamy do naszych specjalistów!