Psychoterapia indywidualna

jest propozycją dla osób, które po wstępnych konsultacjach ( 3 spotkania), mają wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą oraz odczuwają potrzebę osobistego rozwoju. Jest rekomendowana jako:

  • leczenie nerwicy
  • leczenie depresji
  • leczenie zaburzeń osobowości
  • leczenie zaburzeń nastroju

W gabinecie oferowana jest psychoterapia w nurcie:

psychodynamicznym tj bazującą na założeniach koncepcji psychoanalitycznych, dłogoterminową, (średni czas trwania leczenia to ok 2/3 lata), opartą na relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą, prowadzoną w sposób niedyrektywny,

poznawczo-behawioralnym (CBT) opartym na poznaniu i zmianie własnych przekonań, schematów myślenia, oferującym konkretne sposoby wprowadznie zmian w emocjach, zachowaniu czy sposobie myślenia o trudnościach, plan terapii tworzony jest wspólnie z pacjentem i zawiera on bowiem element ćwiczeń i zadań domowych. Średni czas trwania leczenia to 20 spotkań.

Warunki współpracy ustalane są indywidualnie, w rozmowie z terapeutą. Sesje trwają 45-50 min i odbywają się w stałych terminach.

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia dzieci:
Gabriela Nadolnik (Bartyzel)
Dominika Chmiel

Psychoterapia młodzieży:
Gabriela Nadolnik (Bartyzel)
Agnieszka Pidłypczak
Szymon Nowak
Dominika Chmiel

Cena sesji psychoterapeutycznej: 120 zł