Psychoterapia par

jest to forma pomocy skierowana do małżeństw, par, które doświadczają kryzysu w relacji, znajdują się w sytuacji impasu, mają problemy we wzajemnej komunikacji, rozumieniu siebie nawzajem, myślą o rozstaniu, chcą odbudować wzajemną więź, doświadczają stresujących sytuacji życiowych.
W terapii par odnosi się do pracy z diadą jako systemem wyposażonym w mechanizmy wzajemnego wpływu na siebie, style tworzenia relacji, zasady, role małżeńskie. Pomaga w zrozumieniu własnego funkcjonowania w związku oraz zachowań partnera i wypracowaniu konstrukxtywnych sposobów komunikacji i tworzenia relacji.

W gabinecie dostępna jest również psychoterapia dla par homoseksualnych.

Psychoterapię par prowadzą:
Barbara Matla
Agnieszka Galas-Konsor
Katarzyna Piskrzyńska

Cena sesji terapeutycznej (60 - 75 min) 200 - 230 PLN