Zespół

Małgorzata Mróz

Zajmuję się leczeniem w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz pomocą psychologiczną z zachowaniem zasad interwencji kryzysowej. Uczestniczę w kursie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Agnieszka Pidłypczak

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, a także rodzinną i grupową, pracując z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Barbara Matla

Jestem psychologiem będącym w procesie certyfikacji na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej oraz w terapii par. W swojej pracy wykorzystuję podejście systemowe oraz nurt psychoterapii psychodynamicznej. Pracuję pod superwizją.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Anna Skrzybalska

Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodyamicznej w Szpitalu im. Józefa Babińskiego. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Agnieszka Galas-Konsor

Jestem psychologiem, psychoterapeuta oraz psychodietetykiem. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, później kontynuowałam naukę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując tytuł psychoterapeuty. Studia z zakresu psychodietetyki ukończyłam we wrocławskim oddziale SWPS.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Aleksandra Szyper

Jestem psychologiem (UJ), psychoterapeutą w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Poznawczo- Behawioralnej (Akademia Myśli i Emocji, Warszawa), kładącego szczególny nacisk na „trzecią falę” TPB (terapia Dialektyczno-Behawioralna, terapia Schematów, terapia Schematów Emocjonalnych, Psychoterapia oparta na Analizie Funkcjonalnej).

Czytaj wiecej Umów wizytę

Aleksandra Karbowiak

Jestem psychologiem, psychoonkologiem, a także psychoterapeutą (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 1384).
Ukończyłam studia magisterskie z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Tercognitiva, jak również studia podyplomowe z psychoonkologii na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Dominika Kubal (Chmiel)

Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Współpracuję z placówkami oświatowymi oraz ze Szpitalem Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Alina Helt

Jestem magistrem psychologii i psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Beata Fotomajczyk

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W swojej pracy wykorzystuję nurt psychoterapii psychodynamicznej, jak również czerpię z metody Otwartego Dialogu. Swoją pracę dostosowuję do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Urszula Kiwit

Psycholog, psychoonkolog, obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Studia magisterskie z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Katarzyna Piskrzyńska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Wiktoryna Wróbel

Jestem magistrem psychologii (UJ) oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na dziennym oddziale leczenia zaburzeń osobowości Szpitala im. Kopernika.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Maja Piestrzeniewicz

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie w trakcie 4 letniego całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Gabriela Kawa

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Daria Niemiec

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychoterapeuta w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Karolina Mierniczak

Jestem psychoterapeutką w trakcie czteroletniego całościowego kursu "Psychoterapia systemowa i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych" w Ośrodku Szkoleń Systemowych (kurs przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego).

Czytaj wiecej Umów wizytę

Aleksandra Monser Milczarek

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuję z placówkami oświatowymi. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Natalia Kuś

Psycholog, specjalista interwencji kryzysowej, psychoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Solomiya Bura

I provide crisis and psychotherapeutic long-term care. I rely on education received in the humanities. I use in my work the methods of positive and cross-cultural therapy, gestalt therapy, trauma focus therapy, art therapy, mindfulness.

Соломія Бура

Надаю кризову та психотерапевтичну тривалу допомогу. Опираюсь на освіту отриману в гуманістичних напрямках. Застосовую у роботі методи позитивної і крос-культурної терапії, гештальттерапії, травмафокустерапії, арттерапії, майндфулнес.

Read more читати більше +380 966-965-032

Barbara Szpak

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Dotychczasowe doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim, w Szpitalu Klinicznym im. Dr J. Babińskiego oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Agnieszka Nowak

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Od 2018 roku współpracuję z Krakowskim Zespołem Zdrowia Psychicznego, prowadząc psychoterapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Joanna Latko

Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności społecznych, doradca zawodowy. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam czteroletni kurs z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zajmuję się psychoterapią dorosłych, doradztwem zawodowym oraz prowadzę szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności społecznych.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Aurelia Sega

Jestem doktorem nauk o zdrowiu, pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie 4 letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
Odbyłam roczny staż w Ośrodku Psychoterapii oraz Psychoedukcji Róża Wiatrów. Pracuję z pacjentami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuję pod stałą superwizją.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Szymon Reichenbach

Jestem magistrem psychologii (UJ) oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Przygotowuje ono do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.
Ukończyłem również kurs "Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej" organizowany przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Adam Kovalcsik

Jestem psychoterapeutą i psychologiem, pracuję w podejściu psychodynamicznym i integracyjnym. Doświadczenie zdobywałem na stażach w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Jestem absolwentem Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w trakcie całościowego Kursu Psychoterapii, organizowanego przez CM UJ, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Czytaj wiecej Umów wizytę

Barbara Piątek

Jestem psychologiem w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; certyfikowaną Trenerką Umiejętności Społecznych oraz psychologiem szkolonym i przedszkolnym.

Czytaj wiecej Umów wizytę