Barbara Szpak

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Dotychczasowe doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim, w Szpitalu Klinicznym im. Dr J. Babińskiego oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Współpracuje z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego. Prowadzę diagnozę psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń adaptacyjnych oraz trudności emocjonalnych.

Pracuję pod regularną superwizją.

Umów wizytę