Małgorzata Mróz

Zajmuję się leczeniem w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz pomocą psychologiczną z zachowaniem zasad interwencji kryzysowej. Uczestniczę w kursie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie Pracuję pod superwizją.

Doświadczenie zawodowe:

2006 – 2010: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, terapeuta – udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysów indywidualnych, kryzysów par oraz kryzysów małżeńskich

2009 – obecnie: praktyka prywatna Gabinet Psychoterapii Ad Intra

Zakres obowiązków:

  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym
  • interwencja kryzysowa
  • poradnictwo psychologiczne
  • warsztaty i szkolenia

2009 - 2011 : Współpraca ze Stowarzyszeniem "Dobrej Nadziei"; z MOPS w ramach projektu systemowego "Pora na aktywność"; z Biurem Inicjatyw Międzynarodowych w ramach programu "Aktywne-Reaktywne"; z Małopolskim Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą; z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Programu Wsparcia Adaptacyjnego dla Studentów UJ Chorujących Psychicznie "Konstelacja Lwa"

2010 – obecnie: współpraca z Centrum Medicover

Umów wizytę