Konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 r.ż.
Psychoterapia.

Na pierwszą konsultację zapraszamy:
- w przypadku dzieci 7-12 r.ż. samych rodziców,
- w przypadku dzieci 13-18 r.ż. rodziców wraz z dzieckiem

Spotkanie z rodzicami służy zarówno do opisania przez nich trudności, które aktualnie przeżywa dziecko jak i zebraniu przez specjalistę informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym.
Następnie jest spotkanie z dzieckiem - sam na sam ze specjalistą lub w obecności rodzica/opiekuna. Do oceny terapeuty należy ile takich konsultacji powinno się odbyć; dotyczy to również ewentualnych, dalszych spotkań z rodzicami.
W zależności od charakteru problemu/trudności dalsze spotkania mogą być kontynuowane jako terapia psychologiczna lub psychoterapeutyczna.

Celem spotkań psychologicznych/psychoterapeutycznych jest pomoc w rozpoznawaniu własnych emocji i skutecznym radzeniu sobie z nimi, umożliwienie odreagowania napięcia oraz zmianę niepożądanych zachowań. Specjalistą ma za zadanie ocenić, czy zachowanie dziecka i jego poziom rozwoju wykazuje nieprawidłowości i odchylenia czy jest adekwatne do wieku.
Usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i młodego człowieka, z uwzględnieniem ich wieku, doświadczeń i osobistych wyzwań. Terapia może być kluczowym narzędziem w procesie rozwoju i adaptacji, pomagając młodym osobom zdobyć niezbędne umiejętności, które pomogą im w przyszłości.

Przykładowe wskazania:

  • trudności emocjonalne takie jak lęk, niepokój, obniżony nastrój, depresja.
  • nadpobudliwość, problemy ze snem, wysoki poziom napięcia i stresu
  • trudności adaptacyjne w przedszkolu lub szkole
  • nieśmiałość, niska samoocena, trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi
  • doświadczenie wydarzeń o charakterze traumatycznym (np.wypadek, śmierć bliskiej osoby)
  • doświadczenie przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej
  • zachowania agresywne lub/i autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczanie)
  • trudności wynikające z życiowych zmian, takich jak przeprowadzka, rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby
  • trudności wiążące się z kryzysami rozwojowymi

Zapraszamy również samych rodziców, opiekunów, którzy doświadczają niepokoju w związku z zachowaniami swojego dziecka/podopiecznego.
Nasi specjaliści pomogą Ci ocenić na ile opisywane trudności są adekwatne do wieku rozwojowego dziecka - więc choć trudne dla nas to jednak mieszczące się jednak w granicach normy- a na ile są niepokojące i wymagające dodatkowej diagnozy i podjęcia dodatkowego leczenia.

Psychoterapia dzieci prowadzą:
Dominika Kubal (Chmiel)
Aurelia Sega

Psychoterapię młodzieży od 13 roku życia prowadzą:
Dominika Kubal (Chmiel)
Aleksandra Monser Milczarek
Karolina Mierniczak
Agnieszka Salon

Dodatkowo psychoterapię młodzieży od 15 roku życia prowadzą:
Katarzyna Piskrzyńska
Gabriela Kawa
Wiktoryna Wróbel
Urszula Kiwit
Agnieszka Nowak
Patrycja Skowronek

Umów wizytę

Cena spotkania: 160 - 180 PLN