Pomoc psychologiczna w nagłych sytuacjach życiowych
(Interwencja kryzysowa)

to forma intensywnej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej (od kilku do kilkunastu spotkań) i jest przeznaczona dla osób, które w ostatnim okresie doświadczyły trudnych, krytycznych sytuacji życiowych, zmieniających dotychczasowe funkcjonowanie i mogących negatywnie wpływać na życie każdego człowieka. Ta forma pomocy koncentruje się przede wszystkim na rozwiązywaniu aktualnych trudności i udzielaniu wsparcia emocjonalnego.

Cena sesji psychoterapeutycznej: 120 - 150 zł